Maximec and Minimec pump regeneration – SIMS

We regenerate older generation injection pumps from Sims / CAV / Lucas and now Delphi. SIMS injection pumps are arranged in a row section with a camshaft. Smaller pumps are Minimec models with a centrifugal speed controller. They are mainly used in construction machinery, agricultural tractors and stationary devices. They were often mounted on Perkins, Leyland and Ford engines.

Application of Maximec pumps:

Larger engines are usually equipped with Maximec pumps with 6 to 12 cylinders. This type of pump can be found in the Perkins, Ford, MTU / Rolls Royce, Leyland engines. These engines are used in large power generators, mines, ships in locomotives.

 

Czytaj Więcej

Regeneracja pompy Maximec i Minimec – SIMS

Regenerujemy pompy wtryskowe starszej generacji firmy Sims / CAV / Lucas, a obecnie Delphi. Pompy wtryskowe SIMS są w układzie sekcji rzędowych z wałkiem krzywkowym. Pompy mniejszych gabarytów to modele Minimec z odśrodkowym regulatorem prędkości obrotowej. Stosowane są głównie w maszynach budowlanych, ciągnikach rolniczych i urządzeniach stacjonarnych. Często były montowane do silników Perkins, Leyland, Ford.

Zastosowanie Pomp Maximec:

Silnik większe przeważnie są zaopatrzone w pompy Maximec z ilością cylindrów od 6 do 12. Tego typu pompy znajdziemy w silniku Perkins, Ford, MTU / Rolls Royce, Leyland. Silniki te są stosowane w dużych agregatach prądotwórczych, kopalniach, statkach w lokomotywach. Czytaj Więcej