Uszkodzony wtryskiwacz podczas demontażu z silnika

Silne poškodené telo vstrekovača CR firmy Bosch

Demontovaný vstrekovač podrobíme dôkladnej vizuálnej verifikácii a následne prevedieme čistenie súčiastky od karbonizačných usadenín, stvrdnutej sadze a nečistôt rozličného pôvodu. Čistenie najskôr prevádzame tradičnými metódami. Na elementy tela vstrekovača používame mäkkú drôtenú kefu a následne čistíme vo vstupnej umývačke so zodpovedajúcim čistiacim prostriedkom, príp. petrolejom. Počas tejto činnosti sú vstupný a výstupný otvor zabezpečené špeciálnymi zátkami. Má sa tým predísť zeneseniu vnútra vstrekovača CR potenciálnymi nečistotami. Czytaj Więcej