Z Boguchwały do San Marino, czyli od Rajdu Rzeszowskiego do 17. Rally Legend

Z Boguchwały do San Marino, czyli od Rajdu Rzeszowskiego do 17. Rally Legend – From Boguchwała to San Marino,  it means from  Rally Rzeszów  to 17th Rally Legend

Początkiem sierpnia odbyły się zawody rajdowe na terenie podkarpacia, w których uczestniczyła załoga Paweł Hoffman i Marcin Barłoga. Zawody były cyklem Rajdowych Mistrzostw Polski, a wspomniani zawodnicy jechali kultowym autem Saab 96 V4 Rally.

Historyczny Saab 96 w rajdach i wyścigach w Polsce, bierze udział od 2009 roku. Jednak od początku swojego istnienia był autem rajdowym. Jeździł głównie na szwedzkich oesach, w tym zimowych Mistrzostwach Świata (WRC), które wliczały się także do cyklu Mistrzostw Szwecji. Udokumentowanym przykładem są lata osiemdziesiąte w tym 1980, 1981 i 1985, kiedy to ostatni raz auto uczestniczyło w tak znaczącej imprezie. Za sterami zasiadał wtedy Karl-Erik Bäckwall, a na prawym Dorothe Bäckwall.

Wracając do czasu teraźniejszego. Po rzeszowskim sukcesie Zespół Hoffman zdecydował się na uczestnictwo w 17. Rally Legend, który odbędzie się z państwie San-Marino.

Załoga będzie się składać z Pawła Hoffmana i Jakuba Kaszuby, który już w 2018 roku  gościł na prawym fotelu Saaba.

Obaj zawodnicy posiadają licencje wydane przez Automobilklub Rzeszowski i od lat są z nim związani. Będą pierwszymi zawodnikami w barwach AR i Boguchwały, którzy wystartują we wspomnianym rajdzie.

Wśród rajdowych gwiazd z wielu krajów, z polski przyjedzie pięć załóg. Zespół Hoffman znajdzie się w gronie dwudziestu jeden oryginalnych rajdówek wyprodukowanych przed 1982 rokiem. Będą jedyną polską załogą wśród tych legendarnych aut.

Paweł i Jakub wraz z ekipą będą chcieli sportowo, a jednocześnie w miłej atmosferze rywalizować na górskich trasach tego niewielkiego, a jednakże pięknego państwa.

From Boguchwała to San Marino,  it means from  Rally Rzeszów  to 17th Rally Legend

At the beginning of August, rally competitions  took place in Podkarpackie, in which the crew Paweł Hoffman and Marcin Barłoga participated. The competition was a series of Polish Rally Championships, and the mentioned drivers were driving the iconic Saab 96 V4 Rally car.

Historic Saab 96 in rallies and races in Poland, participates since 2009. However, from the beginning of its existence it was a rally car. The car rode mainly on Swedish stages (oesach) , including the World Winter Championships (WRC), which were also included in the Swedish Championships series. The documented example are the eighties, including 1980, 1981 and 1985, when the last time the car participated in such a significant event. Karl-Erik Bäckwall drove a car, and Dorothe Bäckwall was on the right.

Returning to the present tense. After the  great success in Rzeszów, The Hoffman  team decided to participate in the 17th Rally Legend, which will take place in San-Marino.

The crew will be  Paweł Hoffman and Jakub Kaszuba,  who already in 2018 sat in the right seat of Saab.

Both competitors have licenses issued by the Rzeszów Automobilklub and have been associated with us for years. They will be the first competitors in the colors of AR and Boguchwała who will take part in this mentioned rally.

Among  rally stars from many countries, five crews will come from Poland. The Hoffman team will be among the twenty-one original rally cars produced before 1982. They will be the only one Polish crew among these legendary cars.

Paweł and Jakub together with the team will want to compete in sports, and at the same time in a nice atmosphere on the mountain routes of this small, but beautiful country.

 

 

 

fot. internet arch., Jakub Rozmusz, Handke, Grzegorz Kozera