Vstrekovacie čerpadlá – Opravy, repasácia, predaj

Vstrekovacie čerpadláVstrekovacie čerpadlá

Chcete kúpiť vstrekovacie čerpadlo? TU KLIKNITE v ponuke:
Bosch, Lucas, CAV, Delphi, Motorpal, WSK Mielec, WUZETEM, WSK Poznaň, Nippondenso, Zexel. V posledných rokoch bol zaznamenaný nárast podielu automobilov vybavených vznetovými motormi na automobilovom trhu. Ich neoddeliteľnou súčasťou je vstrekovacie čerpadlo.
V súčasnosti sa používajú nasledujúce druhy vstrekovacích čerpadiel:

 • radové
 • rozdeľovacie – rotačné (mechanické a elektronicky riadené)
 • vysokotlakové (v systémoch Common Rail)

Ako každý prvok motora, aj pri vstrekovacích čerpadlách sa vyskytujú poruchy. Ich nesprávna činnosť zapríčiňuje nesprávnu prevádzku motora, nárast spotreby paliva a vystavuje motor možnému poškodeniu. Naša firma sa už vyše 25 rokov zaoberá opravou celých vstrekovacích systémov, ako aj samotných čerpadiel, je schopná vrátiť Vášmu čerpadlu plnú funkčnosť.

1. Spôsob montáže vstrekovacieho čerpadla v motore:
Montáž čerpadla v nákladných aj osobných automobiloch je potrebné vykonať v prevádzkach, ktoré sú prispôsobené na tento typ služieb. Vo väčšine moderných systémov sú okrem znalostí mechanika potrebné nastavovacie zariadenia, či diagnostický tester.
Veľmi dôležitým prvkom je správne nastavenie čerpadla vzhľadom na pohon rozvodu a následne uhol vstrekovania. V prípade čerpadiel pre nákladné vozidlá, napr. Scania, Mercedes, Man, alebo pre osobné automobily, kde sa čerpadlo VE nachádza, sa meranie uhla vstrekovania vykonáva pomocou číselníkového odchýlkomera s použitím špeciálneho podstavca. Vo viacerých vozidlách sa po týchto činnostiach odporúča vykonať meranie uhla vstrekovania dynamickou metódou počas chodu motora. Je to možné pomocou stroboskopovej lampy, ale vo všeobecnosti sa najčastejšie používa diagnostický tester (napr. KTS 670). Úkony tohto typu sa netýkajú vysokotlakového čerpadla v systémoch Common Rail, kde je moment vstrekovania paliva riadený a vykonávacím prvkom je indukčný alebo piezoelektrický vstrekovač.
Veľmi dôležitou činnosťou počas montáže čerpadla je kontrola, či sa motor otáča bez odporu, či nedochádza k blokácii – je potrebné skontrolovať to pred začatím jazdy, aby sa zabránilo vážnym poruchám spôsobeným chybami v montáži. Počas všetkých týchto činností je veľmi dôležité udržiavať čistotu, aby sa do čerpadla a vstrekovania nedostali nečistoty. Mimoriadne citlivý je na to systém Common Rail (HDI, CDI, TDCI, DTI, CDTI a iné), kde aj cudzie teleso mikroskopických rozmerov môže spôsobiť blokáciu koncovky alebo ventilu vstrekovania, a tým nemožnosť spustenia motora. Pri opravách a prehliadkach systému napájania je nevyhnutná výmena palivového filtra, najlepšie od značkových výrobcov ako Bosch, Delphi, Mann alebo originálu. Je to dôležité, keďže sa na trhu ponúka veľa filtrov, ktoré nie sú prispôsobené novým pohonným jednotkám. Po namontovaní lacného filtra najčastejšie nepociťujeme žiadnu zmenu v práci motora, ale nesprávnym osadením filtračnej vložky alebo papiera s príliš veľkými pórmi sa do čerpadla a vstrekov dostáva príliš veľké množstvo nečistôt, a tým sa systematický urýchľuje opotrebenie piestov, ventilov a koncoviek vstrekov.
2. Pre majiteľa automobilu s dieselovým motorom – týka sa to nákladných, osobných aj iných zariadení – je najdôležitejšie:

 • Používať kvalitné pohonné hmoty – nebude potrebná oprava vstrekovačov
 • Vymieňať palivový filter v súlade s pokynmi, ale maximálne každých 30 000 km (odporúča sa meniť ho častejšie)
 • Používať palivové filtre renomovaných výrobcov
 • Snažiť sa tankovať doplna (predchádza sa tým kondenzácii vodnej pary v palivovej nádrži)
 • Dbať o palivový systém vo svojom automobile
 • Nepodceňovať drobné nedostatky v chode motora – môžu zapríčiniť vážnejšie a nákladnejšie opravy porúch
 • V prípade, že vozidlo nebolo dlhší čas používané (napr. poľnohospodárske ťahače), potom je potrebné pohonné hmoty vymeniť pred sezónou za nové

3. Najčastejšie príčiny porúch vstrekovacích čerpadiel: FOTO: porúch vstrekovacích čerpadiel

 • Nekvalitné pohonné hmoty (voda v palive, príliš vysoká kyslosť, nečistoty)
 • Používanie nevhodných pohonných hmôt (vykurovací olej)
 • Nedostatočná starostlivosť o palivový systém (nevymieňané palivové filtre, podceňovanie presakovania a drobných nedostatkov)
 • Používanie nekvalitných filtrov
 • Zasahovanie do elektroniky vstrekovacích systémov

4. Oprava vstrekovacích čerpadiel v stavebných strojoch a zariadeniach rôznych značiek.