Vstrekovace

vstrekovacVstrekovanie vo vznetovom motore

S postupom času sa pohonné jednotky vo vznetových motoroch menili. Na začiatku bolo vstrekovanie jednoduché svojou konštrukciou i opravou. Až koncom osemdesiatych rokov sa začalo používať dvojpružinové vstrekovanie, so snímačom pohybu ihly, a až koniec deväťdesiatych rokov priniesol úplnú zmenu a začala sa éra vstrekovania COMMON RAIL. V našej firme sa dlhodobo špecializujeme na opravy vstrekovačov každého druhu. Vďaka najnovším zariadeniam a prístupu k náhradným dielom môžeme úplne zrepasovať dvojpružinové vstrekovače a common rail.

Repasácia a oprava vstrekovača Common Rail

Prvou činnosťou po dodaní vstrekovača je jeho príprava. Najprv, po zabezpečení otvorov pre prívod a odvod, očistíme vstrek. Často sú vstrekovače zanesené (najčastejšie sa to stáva pri značkách Peugeot alebo Mercedes). Ďalším krokom je očistenie vstrekovača pomocou kúpeľa v špeciálnom roztoku v ultrazvukovej čističke. Až potom je vstrekovač obhliadnutý na stanovisku, na ktorom je odstránený starý hnací olej. Po takých úkonoch je vstrekovač automatický testovaný pomocou skúšobnej stanice EPS200 firmy Bosch. Pri negatívnom teste sa začína proces opravy. V špeciálnom zveráku sa vstrekovač roztáča a vykonáva sa kontrola (na základe vyššie uvedeného testu a na základe skúsenosti mechanik vie, čo je potrebné všímať si). Pri kontrole je často potrebný mikroskop a iné presné zariadenia. Celá oprava sa uskutočňuje vo veľmi čistých, skoro až laboratórnych podmienkach. Počas montáže sú všetky prvky vstrekovača doťahované pomocou dynamometrických kľúčov a sú upevnené na vhodných zariadeniach. Taká oprava zaručuje dlhšiu životnosť repasovaného prvku. Následne sa vstrekovač opätovne kontroluje na kontrolnom stanovisku. Test je ukončený vytlačením záznamu a je možné namontovať ho vo vozidle.

pokyny pri montáži vstrekovača v motore:

Pri montáži vstrekovacieho systému Common Rail odporúčame zohľadniť tieto pokyny, ibaže návod na prevádzku motora alebo vozidla určuje iné pokyny

  • Ak ste si všimli nečistoty na palivovom filtri, najmä mikroskopické piliny, je potrebné vyčistiť nádrž a celý palivový systém, a okrem vstrekovačov je potrebné skontrolovať aj vysokotlakové palivové čerpadlo. V krajných situáciách môže byť nutné vymeniť celý palivový systém, pretože po čase vzniká adhézia (priľnavosť povrchových vrstiev pevných alebo tekutých skupenstiev)
  • Nový alebo repasovaný vstrekovač je na miestach vstupu a výstupu paliva vybavený klapkami – tie je potrebné demontovať až po namontovaní súčiastky do motora a stiahnuť tesne pred montážou palivových hadíc.
  • Dôkladne vyčistite priestor montáže vstrekovačov od nánosov, oleja a iných nečistôt – dbajte na to, aby sa žiadne nečistoty nedostali do valca.
  • Vždy montujte nové podložky pod vstrekovač – presvedčte sa, či neostali zvyšky z pôvodnej podložky.
  • Skontrolujte, či je miesto osadenia vstrekovača na hlave motora v dobrom stave. Ak je poškrabané, tak nemusí pomôcť ani nová podložka – vtedy je potrebné použiť špeciálne frézovanie (zakúpiť ho môžete na www.esklep.hoffman.auto.pl)
  • Každý zo vstrekovačov je potrebné namontovať pomocou špeciálnej montážnej pasty – iba keramickej (iné pasty, napr. medené, vplývajú na koróziu hliníkovej hlavy motora). Pasta je dostupná v malých tubách vo firme Hoffman.
  • Odvzdušnite systém podľa pokynov výrobcu, v opačnom prípade môžete poškodiť nové (repasované) vstrekovače. To sa týka najmä vstrekovačov Delphi a Siemens.
  • Po spustení je treba (ak existuje taká možnosť pre dané vozidlo) vykonať adaptáciu diagnostickým testerom.
  • V niektorých prípadoch môže rozpätie elektrickej vidlice vstrekovača spôsobiť poruchy elektronického systému.
  • Vždy použite nový palivový filter.

V našej ponuke nájdete vstrekovače takých značiek ako:: Bosch, Lucas, CAV, Delphi, Motorpal, WSK Mielec, WUZETEM, WSK Poznaň, Nippondenso, Zexel ako aj vstrekovače Common Rail od výrobcov Bosch, Delphi, Nippondenso, Siemens.