Vstrekovacie čerpadlá a vstrekovače v bagroch a traktoroch New Holland a JCB

Bosch Diesel ServiceV poľnohospodárskych a stavebných dopravných prostriedkoch, ako aj v stacionárnych zariadeniach sú veľmi často používané dieselové motory. V súlade s ekologickými predpismi a vývojom techniky musia vstrekovacie palivové systémy spĺňať čoraz prísnejšie normy. V mnohých vozidlách sú aplikované sústavy Common Rail a vstrekovacie čerpadlá, ale časť motorov pracuje na báze moderných vstrekovacích čerpadiel od firmy Delphi (Lucas) a Bosch. Patria sem napríklad bagre firmy JCB a New Holland. Často sa v JCB môžeme stretnúť s motorom od Perkinsa so vstrekovacou sústavou Delphi a vstrekovacími čerpadlami DP200 a DP210.

Opravujeme a obnovujeme vstrekovacie čerpadlá a vstrekovače v traktoroch a bagroch New Holland a JCB

Mechanik rzeszówAby bolo vyhovené ekologickým požiadavkám, tieto motory pracujú s bezprostredným vstrekovaním pri vysokom tlaku vstrekovania paliva do valca. Tlak otvoru koncovky vstrekovača je až 250-300 barov. Takýto tlak spôsobuje veľmi silnú záťaž na dielce vstrekovacieho čerpadla, nastávajú rýchle zmeny cyklov, a to sa bezprostredne prenáša na krivku dávkovacej charakteristiky paliva. V súvislosti s niekedy nevhodným palivom sa môže veľmi rýchlo objaviť porucha čerpadla. Vtedy sa vymieňa krivka dávkovacej charakteristiky, presnejšie krivkový krúžok, ako aj s ním spolupracujúce zdvíhadlá ventilu. Ako možno spoznať danú poruchu?

 • Môže ísť o nerovnomernú prácu motora
 • Problémy s naštartovaním
 • Modrý, štipľavý dym

 

Zničený krivkový krúžok a jeden z dvoch alebo štyroch zdvíhadiel ventilu
Zničený krivkový krúžok a jeden z dvoch alebo štyroch zdvíhadiel ventilu
Zničený krivkový krúžok a jeden z dvoch alebo štyroch zdvíhadiel ventilu
Zničený krivkový krúžok a jeden z dvoch alebo štyroch zdvíhadiel ventilu

Zároveň sa porucha, častejšie než v starých systémoch, môže vyskytnúť v rozvodovej piestovej časti. Dokonca jej neveľké opotrebovanie znižuje správny chod, to často operátor vycíti pri poklese výkonu, sprvu pri záťaži, a potom pri ďalšom neustálom opotrebúvaní. Dodatočne sa môžu objaviť aj iné poruchy:

 • Namáhavé naštartovanie teplého motora – niekedy sa motor po vychladení piestovej časti môže naštartovať lepšie
 • Namáhavé naštartovanie studeného motora
 • Nerovnomerné voľné otáčky
Poškodenie dielcov spolupracujúcich vo vstrekovacom čerpadle Delphi a Bosch
Poškodenie dielcov spolupracujúcich vo vstrekovacom čerpadle Delphi a Bosch
Poškodenie dielcov spolupracujúcich vo vstrekovacom čerpadle Delphi a Bosch
Poškodenie dielcov spolupracujúcich vo vstrekovacom čerpadle Delphi a Bosch
Poškodenie dielcov spolupracujúcich vo vstrekovacom čerpadle Delphi a Bosch
Poškodenie dielcov spolupracujúcich vo vstrekovacom čerpadle Delphi a Bosch

Čo robiť v prípade takého typu poškodení? Najsamprv treba vykonať kontrolu palivovej sústavy, začne sa od kontroly palivového filtra. Nestačí vymeniť filter, ale treba z neho vyliať palivo do čistej nádržky, a určiť, aké sú v ňom nečistoty. Ak uvidíme kovové „odlesky“, vtedy vieme, že treba súrne opraviť vstrekovacie čerpadlo, pretože sa pravdepodobne odlupuje povrch krivkového krúžku. Treba sa taktiež prizrieť farbe paliva a porovnať ju s iným náležitým, motorovým olejom. Červená farba značí palivo výhrevné alebo sfarbené chemickým prostriedkom povedzme cez veľké firmy (kedysi tak robila firma PKP). Veľmi tmavá farba je občas príznakom veľkého množstva organického materiálu – často pri tom vystupuje „lepkavosť“ filtra, ako aj dielcov vstrekovacieho čerpadla.

stanadyne

Niekedy sa stáva, že palivo je svetlé a krištáľovo čisté – môže to byť výhrevné palivo odfarbené kyselinou. Pri hustej konzistencii možno prstami nahmatať nedostatok maziva. Navyše, kovové prvky v styku s palivom sú okrem hliníka tmavšie. Hlavne naposledy načerpané palivo ničí čerpadlá, a zvyčajne sa vymieňa piestová časť, krivka so zdvíhadlami ventilu, dávkovací uzáver, piest regulátora na uhol vstrekovania. Okrem filtrov treba skontrolovať palivové spoje a prípadnú možnosť prevzdušnenia (netýka sa to všetkých porúch).

Fotografia zobrazuje upchatú skrutku prívodu paliva
Fotografia zobrazuje upchatú skrutku prívodu paliva

Keď všetko bude svedčiť o potrebe opraviť vstrekovacie čerpadlo, odporúča sa ešte vykonať základnú diagnostiku motora, v tom tlak, vstrekovače, ventilové medzery a nastavenia rozvodu.

Vozidlové modely JCB a New Holland (tiež s motormi od Perkinsa) majú aplikované vstrekovacie čerpadlá DPA, DPS, DP200 a DP210. V týchto vozidlách sa môžu nachádzať motory so sústavou Common Rail, ale aj so vstrekovacími čerpadlami Bosch, typu VE, typu VP, ako aj s rádovými vstrekovacími čerpadlami veľkosti A alebo P.

Niektoré čerpadlá používané v bagroch: 8923A095G , 8923A003W, DPA3348F210, DPA 3348F212, DPS8523A591, DPA 3348F203, DP210 9520A301G

Niektoré vozidlá JCB a New Holland so systémom Delphi

 • JCB 106C
 • JCB 110
 • JCB 112
 • JCB 180 Hot Climate
 • JCB 200 series
 • JCB 2CX
 • JCB 2C
 • JCB 3C
 • JCB 2 DX
 • JCB 3 CX
 • JCB 415
 • JCB 4CX
 • JCB Telescopic Handler
 • New Holland 555E Industrial
 • New Holland 5610
 • New Holland 7610
 • New Holland 7710
 • New Holland 7840
 • New Holland L785 Skid-steer
 • New Holland TW
 • New Holland TS