Tłok pompy PLD – zatarty wskutek nieprawidłowego użytkowania, utwardzany metodą nawęglania