Fotografia przedstawia zatkaną śrubę dopływu paliwa

Fotografia przedstawia zatkaną śrubę dopływu paliwa

Fotografia przedstawia zatkaną śrubę dopływu paliwa